A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Augusztusi Harangszó - a partiumi reformátusok lapja
Külhoni magyar egyházi szervezetek - 2013. augusztus 12., hétfő 15:38

Színes, 16 oldalas összevont augusztusi számmal jelentkezik a partiumi reformátusok lapja. Újkenyér ünnepéhez kapcsolódik Eszenyeiné Széles Mária címoldalas írása, melyet Vass Lehel művészfotója illusztrál. A Harangszó vezércikkét ezúttal Somogyi Botond jegyzi. Írásának címe: Copy-paste társadalom.
       Jelentkeznek a szokásos rovatok: A Lélek csendje, a Református élet, illetve hírfotóival a Képes hírmondó. Sólyomkővári találkozóról olvashatunk a Nőszövetség rovatban, Sarmaságon tartott kórustalálkozóról tudósít az Éneklő egyház oldal.
Szolgálatába enged betekintést Antal János külügyi előadótanácsos, aki tizenkét éve vezeti az egyházkerület külügyi szolgálatát. Ha augusztus, akkor felvidéki Vendégoldal a Harangszóban. A két oldalas összeállításban bemutatkozik a csicsói gyülekezet, Somogyi Alfréd pedig az identitás témáját boncolgatja.
       Az Élő emlékezet rovatban Méliusz Juhász Péter életéről és a magyar alkotmányosság történetéről olvashatunk Csohány János egyháztörténész tollából. A nemrég elhunyt Tüzes Bálintra, Várad ökumenikus nyitottságú költőjére egy portréinterjúval emlékezik a lap.
       A Presbiterképzés rovatban Békefy Lajos a presbiteri rendszer kialakulásáról ír, és újabb résszel folyatódik Péter Csaba Mi szükséges a jó presbiteri munkához? című sorozata. Rendhagyó módon két Mozaik oldalt tartalmaz az a 16 oldalas lapszám, mely Rácz Ervin, Szakács Zoltán, Veres Piroska és Visky István írásait tartalmazza. Nyári különkiadással jelentkezik Adorjáni László Firka rovata, mely ezúttal öt karikatúrát tartalmaz.
       Az Idézőjelben Somogyi Alfréd válaszolja meg provokatív kérdését: „van-e a magyaroknak Istenük?” A lapszámban Bódás János, Ady Endre, Pataki István és Tüzes Bálint egy-egy verse olvasható.
A Harangszó megrendelhető (év közben is) és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban, internetes kiadása pedig a  címen olvasható.
 
 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA