A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Megjelent a 2020-as Regnum Marianum Kalendárium
Külhoni civil szervezetek - 2019. november 18., hétfő 21:57

A Pázmaneum Társulás tizenegy évvel ezelőtti megalakulása óta minden évben kalendáriumot jelentet meg, s ezúttal is egyházi és világi szerzők írásai olvashatók benne. A kiadvány hagyományosan verseket, imákat és híres magyarok gondolatait is közli. A naptárrészben megtalálhatók a felvidéki és a magyarországi ünnepek, akárcsak a felvidéki magyar katolikusok történetéről szóló írások, tanulmányok. A kalendárium ezúttal Pázmány Péter bíborosnak állít emléket.
„A világtörténelemben, amelyet hitünk szerint Isten irányít, a Jó mellett jelen van a Sátán működése nyomán a Gonoszság valósága is, amelyben sajnos, emberek is közreműködnek. Amellett, hogy a Szeretet civilizációját építjük ebben a földi világban is, a gonoszság elítélésének kérdésében mi, keresztények nem hallgathatunk. Hiszen tudjuk: „Vétkesek közt cinkos, aki néma“ (Babits: Jónás könyve). A rosszal szemben ezért a szeretet és igazság fegyverét használjuk, a Szentírás szavait követve: „Ne hagyd, hogy a rossz legyőzzön téged: te győzd le a rosszat a jóval!“ (Róm 12,21)
A magyar történelemben szerencsére akadtak a magyar nemzetnek olyan kiemelkedő személyiségei is, akik a Jó ügyét szolgálva példát adtak a magyarságnak hitvalló keresztény életükkel. Ők nem haboztak áldozatot hozni magyar nemzetükért és keresztény hitükért. Igaz magyar hitvallók ők, akikre ma is feltekinthetünk. Ezzel a kiadvánnyal előttük is kívánunk tisztelegni, megemlékezve egyben a magyarság trianoni tragédiájának 100. évfordulójáról is.” - írja a kalendárium előszavában Karaffa János atya, a Pázmaneum elnöke.A 132 oldalas, A5-ös formátumú kalendárium ára 3 euró, amely megrendelhető a Pázmaneum Társulatnál.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA