A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Ellenzik Sepsiillyefalván az autópálya új nyomvonalát
MÁÉRT - 2022. február 3., csütörtök 22:36

Váratlanul új nyomvonalat jelöltek ki az A13-as, Háromszéken is áthaladó majdani romániai autópálya Illyefalva melletti szakaszának. Az új nyomvonal Aldoboly és Illyefalva mellett nem keletről, hanem nyugatról halad el, túlságosan közel a házakhoz, ami a megnövekedő zajszint és környezetszennyezés mellett a földek igen nagy részétől is elvágja a gazdákat. Aldobolyban a megművelhető területek 80 százaléka, Illyefalván pedig ezek bő kétharmada kerül az autópálya túloldalára, ha ezen a nyomvonalon építik meg az utat, valamikor…
Az illyefalvi képviselő-testületnek az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) színeiben megválasztott két tagja, Albert Jenő és Benkő Árpád egy sajtótájékoztatón adott hangot annak, hogy Illyefalva község két települését, Aldobolyt és magát Sepsiillyefalvát is negatívan érinti a Brassó–Bákó autópálya nyomvonala, amelyet teljesen váratlanul más irányba kanyarítottak a korábban közölt változatokhoz képest.
Hangsúlyozták: nem ellenzik, sőt, maguk is szükségesnek tartják az autópályát, csak azt kifogásolják, hogy mindkét falu számára a legelőnytelenebb helyre tervezik. Ez nem csupán a saját véleményük, ugyanis sokan megkeresték őket az elmúlt napokban, így a tágabb közösség sérelmeinek próbálnak hangot adni.
A képviselők szerint az elégedetlenség elkerülhető lett volna, ha előzőleg az emberekkel is tanácskoznak. Albert Jenő szerint a megyei tanácsnak a polgármesterekkel és az önkormányzati képviselőkkel is egyeztetnie kellett volna, de a polgármesterrel is csak utólag beszéltek, és akkor is titoktartásra kötelezték. Hogy lehet titkos egy ilyen döntés? – tette fel a kérdést.
A továbbiakban felvázolta: ez a nyomvonal egyes házak mögött 150–200 méterre halad el, és ráadásul mindkét falu hosszában, a főúttal nagyjából párhuzamosan, ami azt jelenti, hogy az egész lakosságot zavarni fogja a forgalom, a csend és a jó levegő helyét pedig átveszi a zaj és a légszennyezés. Távolabb, fentebb azért nem lehet vinni, mert akkor a Natura 2000-es védett területeket veszélyeztetné az autópálya. De megépíthetnék egy más nyomvonalon, amely csak Aldoboly déli sarkához lenne közel, és attól kezdve lehetne úgy vezetni, hogy minden településtől (Aldoboly, Illyefalva, Kökös, Kilyén, Szotyor) egy-másfél kilométerre legyen, nagyjából középen.
Benkő Árpád elfogadhatatlannak tartja, hogy a két falut szinte súrolja az autópálya – van, ahol a jóváhagyott nyomvonal 50 méterre halad el a kerítéstől –, ilyent még sehol sem látott. Az sem mellékes, hogy a falvak nyugati határában vannak a jobb minőségű földek, tehát ilyen szempontból is nagyobb lenne a kár. A község már eddig is sok területet veszített, az 1990 utáni visszaszolgáltatások során az aldobolyi határból legalább 80 hektár került át Vámoshídhoz, és az illyefalviaktól is adtak más falvaknak, ami pedig megvan, az egyre jobban felértékelődik – magyarázta. Azt is sérelmezi, hogy erről az ötödik nyomvonalról senki sem tájékoztatta őket hivatalosan, még az a két RMDSZ-es megyeitanács-tag sem tudott róla, aki a községben lakik.
A képviselők leszögezték, hogy még nem késő változtatni. Minden érintettnek beleszólása kell hogy legyen az életét befolyásoló döntésekbe, épp ezért falugyűlés összehívását tervezik, szükség esetén aláírásgyűjtést is indítanak, hogy megpróbálják jobb belátásra, vagyis a nyomvonal módosítására bírni az illetékeseket.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA