A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Vukovár: tartalmas beszámoló a megyei magyar önkormányzat ülésén
MÁÉRT - 2022. február 4., péntek 14:20

Hétfőn tartotta soros ülését a Vukovár-Szerém megyei magyar kisebbségi önkormányzat, ahol a beszámolók során összefoglalták az elmúlt időszakban folytatott tevékenységet.
 
A járványhelyzet ellenére a Vukovár-Szerém megyei magyar kisebbségi önkormányzat vezetősége a napirendi pontok elfogadása után egy igencsak tartalmas beszámolót tett le az asztalra.
Jakumetović Rozália, a kisebbségi önkormányzat elnöke elmondta, továbbra is egyik kiemelt feladatuknak tartják a magyar oktatás támogatását a megye területén, ennek érdekében igyekeztek minden olyan tanintézményt és diákjait támogatni, amelyben magyar nyelvű oktatás, illetve magyar anyanyelvápolás folyik. Ugyancsak jó a kapcsolatuk a járási magyar önkormányzatokkal, a megyei magyar szervezetekkel, amelyeknek a munkáját szintén különböző módon támogatták. De nemcsak egyesületeknek, hanem bajba jutott magyaroknak is több esetben segítettek. Több programon is részt vettek, ezek közé tartozott a nemzetiségi könyvvásár és a népviselet-bemutató is; tavaly a magyar önkormányzat volt a megyei kisebbségek napjának a házigazdája, szervezője, amellyel kapcsolatban Rozália asszony elmondta, a rendezvény rendkívül sikeres volt, és a résztvevők nem akármilyen ízelítőt kaphattak a régióban élő és működő nemzetiségek hagyományaiból, kultúrájából. Lapunkkal közölte, hogy a kisebbségi önkormányzat ügyében tárgyalt a zsupánnal is, aki az előző évihez hasonló anyagi támogatást ígért idei programjaikra is.
Az ülésen a beszámolókat követően javaslatok hangzottak el a további terveket illetően.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA