A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Búcsú Balázs Sándortól
MÁÉRT - 2022. március 2., szerda 14:44

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnökségei részvétnyilvánító közleményben adóztak a február 26-án Kolozsváron elhunyt Balázs Sándor emlékének.
„Mély megrendüléssel értesültünk BALÁZS SÁNDOR kolozsvári filozófus, egyetemi tanár, politikus, a Bolyai Társaság volt elnökének halálhíréről. Balázs Sándor nem csak az erdélyi, hanem az egyetemes magyar szellem meghatározó alakja volt, életpályája pedig elgondolkodtató tanúságtétele annak, hogy miként lehet szembefordulni a diktatúrával úgy, hogy közben az erdélyi magyar kultúra is gazdagodik. Balázs Sándor – példamutató tevékenységével – nemzeti jogainkért harcolt, ahogyan a Kolozsvári Nyilatkozat megszületése utáni műhelymunkában is komoly szerepet vállalt, és több más, a magyar kisebbséget érintő vitában is felszólalt. Balázs Sándor erdélyi magyar közösségünk megmaradásáért és az önrendelkezési küzdelem felvállalásáért 2018-ban megkapta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kós Károly-díját. Emléke legyen áldott!” – áll a március 1-jén kiadott rövid közleményben.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA