A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
A Csallóköz szívében is megemlékeztek Trianonra
Külhoni civil szervezetek - 2022. június 6., hétfő 14:54

A Pázmaneum Társulás szervezésében került sor 2022. június 4-én a Trianoni gyertyagyújtásra a dunaszerdahelyi Városi Sport- és Szabadidőparkban.
Megtisztelte a rendezvényt dr. Szacsúri János, Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének konzulja is, akit Horváth Sophia, az est műsorvezetője külön is köszöntött. Elsőként Bíró Emese, a Kodály Zoltán Alapiskola diákja szavalta el  József Attila. Nem, nem, soha c. költeményét. Felkészítő tanára Simon Anikó volt. Majd Dr. Vajda Barnabás, történész osztotta meg megemlékező gondolatait a jelenlevőkkel.

A dunaszerdahelyi történész történelmi visszatekintést is tartott, valamint végigvezette pontosan hogyan és mi történt a Trianoni békediktátum megkötése előtt. Szólt a Nemzeti összetartozás napjának fontosságáról és a trianoni igazságtalanságról is.
Értékes kultúrműsorral folytatódott a megemlékezés, amelyen fellépett Nagy Viktória énekes, Bíró Eszter, a budapesti Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola növendéke és Kevicky Tünde, a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola tanára is.
Mielőtt a hagyományos gyertyagyújtásra került volna a sor, Karaffa Attila a Pázmaneum elnöke zárszava következett.

A gondolatmenet az emlékezés és az emlékeztetés mentén folyt, illetve a jövőbe való tekintés fontosságát hangsúlyozta ki a város alpolgármestere. Köszönetet mondott a jelenlevőknek, illetve a Municipal RealEstate Kft. vállalatnak, hogy felújították a Trianon-emlékfát.
Miután meggyújtották a Nemzeti összetartozás lángjait a jelenlevők kifeszítették Lázok Attilának köszönhetően a több méter hosszúságú magyar zászlót és elénekelték nemzeti imádságunkat a Magyar Himnuszt.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA