A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Kopácsiak egy zengővárkonyi rendezvényen
MÁÉRT - 2022. október 13., csütörtök 14:19

A HMDK kopácsi alapszervezete a hétvégén a magyarországi Zengővárkonyba szervezett látogatást azzal a céllal, hogy ápolják a két település közti, a háborús menekültség éveiben született kapcsolatokat.
Zengővárkony Baranya megyében, a Pécsváradi járásban található, lakosságszámát tekintve körülbelül megegyezik Kopács lélekszámával. A két település a honvédő háború idején került kapcsolatba egymással, amikor sok kopácsi család Zengővárkonyban lelt menedékre.
- Az emberi, családi kapcsolatok azóta is fennállnak, a jövőben viszont szeretnénk kulturális téren is erősíteni a viszonyt. Ez kezdődött el most hétvégén a zengővárkonyi látogatásunkkal, az ottani Hagyományőrző Művelődési Egyesület 50. jubileumi ünnepségén vettünk részt – nyilatkozta lapunknak Farahó Zsolt, a kopácsi HMDK-alapszervezet elnöke, az utazás szervezője.
A kiránduláson a szervezet képviselői, illetve azok a kopácsiak vettek részt, akik szorosabban kötődnek Zengővárkonyhoz, az ottani emberekhez. 
Az évfordulós ünnepségnek koszorúzás, néptáncos felvonulás és kultúrműsor is a részét képezte. A kopácsiak bíznak benne, hogy a jövőben is sor kerül még hasonló közös programokra.
 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA