A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Búcsú egy jó baráttól
MÁÉRT - 2023. március 3., péntek 09:34

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Ország Elnöksége és az Erdélyi Magyar Szövetség Országos Elnöksége közös nekrológot tett közzé a közösségi médiában Répás Zsuzsannának, volt nemzetpolitikai helyettes államtitkárnak a halálhíre kapcsán. Alább olvasható: 
 
Hálás az a nemzedék, melynek megadatnak az olyan kortársak, akik nemcsak felismerik nemzetük legnagyobb sorskérdéseit, de közösségük lényeglátó és cselekvő tagjaiként nap mint nap azért fáradoznak, hogy a Kárpát-medence és a világ magyarsága ismét a fejlődés útjára lépjen. Az ő távozásuk néma fájdalommal és pótolhatatlan veszteséggel jár, így most, amikor RÉPÁS ZSUZSANNA haláláról értesültünk, mély megrendülést érzünk, a súlyos veszteség megfogalmazásához pedig nem elegendők a szavak.
Ő nemcsak a nemzetpolitika meghatározó személyiségeként, a magyar kultúra határok feletti egyesítőjeként, hanem az elszakított nemzetrészek magyarságának avatott ismerőjeként, barátunkként és harcostársunkként is számtalanszor bebizonyította: elmélyült szakmai tudása, közös, nemzeti értékrendünk iránti elkötelezettsége, szerénysége és lehetetlent nem ismerő, kitartó munkabírása mind-mind a magyar nemzetpolitikai legnagyobbjai közé emelték.
Együttműködésünk és barátságunk több évtizedes volt. Répás Zsuzsanna az erdélyi magyarok mellett állt a legnehezebb időkben is, fáradhatatlanul kutatta, melyek lehetnek megmaradásunk tartópillérjei, hogy aztán azokat erősítve, közösségünket támogatva építse a Kárpát-medence magyarjainak közös jövőjét. Önrendelkezési küzdelmünk elszánt támogatója volt, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor Szenátusának tagjaként pedig velünk együtt vallotta: a magyar–magyar és a román–magyar párbeszédnek nincs alternatívája.
Hisszük, hogy munkájának öröksége megmarad, emlékeinkben pedig megőrizzük jóbarátként és a határon túli magyarságot védelmező és szolgáló, köztiszteletben álló és közmegbecsülésnek örvendő személyként.  Emléke legyen áldott!

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA