A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Állásfoglalás a bodzafordulói magyarellenes provokáció tárgyában
MÁÉRT - 2023. augusztus 2., szerda 16:37

Az Erdélyi Magyar Szövetség Országos Elnöksége közleményt juttatott el ma a sajtóhoz egy múlt héten történt székelyföldi eset kapcsán. Alább olvasható.
*   
Újabb magyarellenes provokációval szembesülhettek mindazok, akik július végén a nemrég felújított 121A jelzésű Kovászna megyei úton haladtak Bodzaforduló irányába: a frissen elhelyezett kétnyelvű táblákon a Kovászna, valamint a Bodzaforduló magyar feliratokat román nemzeti színekkel mázolták le.
Mint ismeretes, az eset kapcsán Raul Urdă, Bodzaforduló polgármestere hivatalos választ kért a kétnyelvű táblák elhelyezésének törvényességéről, jelezve, hogy a város magyar lakosságának aránya 0,34%, a hatályos törvények értelmében pedig csak 20% fölött kötelező a nemzeti kisebbségek nyelvén is feltüntetni az információkat. Ráduly István Kovászna megyei prefektus munkatársai az esetet kivizsgálva megállapították: az az út, amelyen a bemázolt táblák találhatóak, már az országos útügynökség hatáskörébe tartoznak, így azokkal kapcsolatban Kovászna Megye Tanácsának nincs eljárási jogköre, a táblákat pedig törvénytelenül helyezték ki.
E szövevényes és túlbürokratizált eset kapcsán fontosnak tartjuk a következők megállapítását:
1. A mára már menetrend szerint érkező, Bukarestben pedig állampolitikává emelt magyarellenes megnyilvánulások minden formáját a lehető leghatározottabban elutasítjuk. Meggyőződésünk, hogy az ilyen és ehhez hasonló cselekedeteknek egyetlen céljuk van: az erdélyi magyarok megfélemlítése. Épp ezért a mindennapjainkhoz és közösségeinkhez legközelebb álló önkormányzatokban kell biztosítanunk az erős, felkészült, önvédelemre kész magyar képviseletet.
2. A hatóságok jelenleg pár tíz méteren, valamint az illetékesség tárgykörében vitatkoznak, miközben a Napnál is világosabb, hogy itt elsősorban egy magyarellenes provokációról van szó – egy döntően az őshonos magyar közösség által lakott régióban.
3. A kialakult helyzetben a normalitást egyedül az jelentené, ha egy önrendelkezését szabadon gyakorló régióban nem patikamérlegen kellene súlyozni az érintett település lakosságának nemzetiségi összetételét, hanem a térség többnyelvű jellege miatt minden felirat és információs tábla legalább kétnyelvű lenne. Meggyőződésünk, hogy egyedül a széleskörű autonómia, valamint a nyelvhasználati jogok kibővítése teremtheti meg hosszútávon közösségeink békés együttélésének alapfeltételeit, s mindaddig, amíg ezt a bukaresti döntéshozók nem látják be, a mi feladatunk, hogy az önkormányzatok szintjén a lehető legnagyobb szabadságot vívjuk ki közösségeinknek, s egyetlen percre se mondjunk le jogos követeléseinkről.

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA