A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
A székelyek is békét akarnak
MÁÉRT - 2023. szeptember 4., hétfő 13:48

Ezzel a címml adott ma ki sajtóközleményt a Székely Nemzeti Tanács Marosvásárhelyen, Izsák Balázs elnök szignójával. Alább olvasható.
*   
2023. szeptember 4.    Az emberek békére születnek. Magyarország kormányának békepárti álláspontja egyetemes vágyat, természetes emberi törekvést fejez ki a népek közötti erőszakmentes, alkotó együttműködésre. Fegyverszünetet és béketargyalást! – ez a székelyek álláspontja is!
A Székely Nemzeti Tanács Kezdeményező Testülete már 2003. július 7-i alakuló ülésén elkötelezte magát a béke és az Európa Tanács elvei és céljai mellett, amelyek előmozdítják az autonómiát és a népek önrendelkezési jogát Európában. A testület tagjai nyilatkozatban üdvözölték az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2003/1334-es számú, Andreas Gross jelentése alapján elfogadott határozatát. Ez a határozat a területi autonómiát ajánlja a konfliktusok megelőzésére az európai államoknak. Ezt követően 2014. november 8-án a Székely Nemzeti Tanács Marosvásárhelyen tartott ülésén határoztuk el a gyűlés vendégeként jelen lévő Tőkés Lászlóval és Andreas Grosszal, hogy az Európa Tanács határozata mellett közösen fogunk fellépni az Európai Unióban. Erre 2016. április 19-én, az Autonómia és stabilitás című konferencián került sor.
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke elmondta a Tucker Carlsonnak adott interjúban, hogy vannak olyan értékek, mint Isten, nemzet, család, amelyek fontosabbak az egyénnél, és ezeket magasabb szinten kell szolgálni. Magyarországon a társadalom többsége ilyen emberekből tevődik össze. Ezt a gondolatmenetet kiegészítjük azzal a meggyőződéssel, hogy ez a gondolkodásmód kiterjed Székelyföldre is. A háború pedig ellentétes a keresztény elvekkel, szétveri a nemzetet, és tönkreteszi a családokat. A székelyek is békét akarnak.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA