A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Harangszó - a partiumi reformátusok szeptemberi számából
Külhoni magyar egyházi szervezetek - 2013. augusztus 26., hétfő 16:12

Hitében megerősödve térhetett haza Szatmárnémetiből a nőszövetségi nyári találkozó több, mint 1600 résztvevője. Balázsné Kiss Csilla nőszövetségi alelnök autentikus képet vázol a legtöbb embert megmozgató királyhágómelléki református eseményről.
Református értékeink a súlyos válságokon is átsegítik közösségeinket, írja vezércikkében Varga Attila főgondnok (Reformátusságunk többlete).
       A Szegletkő-oldalon A Lélek csendje és a Hiszem és vallom rovatok olvashatók, míg az ifjúsági rovatban Bogya Árpád és Sebestyén Márton egy nagybányai kezdeményezést ismertetnek, mellyel a közösségeinktől eltávolodott ifjakat szeretnék ismét egyházközelbe hozni. A százhuszonöt éves tordaszentlászlói kórusmozgalom idei találkozójáról Lakatos Nella tudósít – az Éneklő egyház rovatban.
       Nyolcvannyolcadik életévében elhunyt a református tipográfia művésze, Radványi Károly. Az Élő emlékezet rovatban, Bereczki András segítségével „Karcsi bácsi” életútját idézzük fel, melyet saját munkái illusztrálnak.
Teljessé vált a Kárpát-medencei református egység, megújult a Heidelbergi Káté – e témák súlypontozták a közelmúltban tartott debreceni közös zsinatot, melyről a Református egység rovatban olvashatunk összeállítást.
Számos nyári egyházi esemény nyomába ered a lap Hírvivő rovata, mely rendkívüli módon két oldalon jelentkezik, a népszerű Képes hírmondó társaságában.
A Harangszó megrendelhető (év közben is) és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban, internetes kiadása pedig a  címen olvasható.
 
 
 
 
 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA