A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Magyar Unitárius Egyház
Európai unitárius vezetőképző Kolozsváron
Külhoni magyar egyházi szervezetek - 2014. szeptember 3., szerda 11:27

Az Unitáriusok és Univerzalisták Nemzetközi Tanácsa (ICUU) 2014.         szeptember 3-8. között vezetőképző tanfolyamot szervez az        Európában honos unitárius tagegyházak érdeklődő küldötteinek. A        képzés célja az, hogy általános egyházi vezetési ismeretek        elsajátítása mellett betekintést nyújtson a növekedő        taglétszámú, áldásos szolgálatot végző unitárius közösségek        szervezési és vezetési gyakorlataiba is.        
       A tanfolyamnak a Magyar Unitárius Egyház kolozsvári székháza ad        otthont. A képzést nemzetközi tantestület végzi, tagjai az        Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Csehország és        Erdély tapasztalt oktatási szakértői. A magyar unitárius        lelkészképzésnek is otthont adó kolozsvári Protestáns Teológiai        Intézet két docense is a képzők között van.        
       A vezetőképzőre negyvennél több résztvevő nevezett be        Ausztriából, Belgiumból, Csehországból, az Egyesült        Királyságból, Erdélyből, Finnországból, Franciaországból,        Magyarországról, Németországból, Olaszországból,        Spanyolországból és Svájcból.        
       A vendégek a vasárnapot Torockón töltik, ahol istentiszteleten        és egyházközségi ünnepélyen vesznek részt a torockói, illetve        torockószentgyörgyi unitáriusok közösségében.        

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA