A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Találatok száma: 51-55 / 62
Nyitott kapuk a kolozsvári unitáriusoknál - 2013. szeptember 16–22.

Kolozsvár a Magyar Unitárius Egyház bölcsője. Itt született egyházalapító és vértanú püspökünk, Dávid Ferenc. A 16. században felekezetünket kolozsvári vallás néven emlegették.

A magyar unitarizmus és a Kincses Város elválaszthatatlanok egymás...

Magyar Unitárius Egyház
Külhoni magyar egyházi szervezetek - 2013. szeptember 10., kedd 09:22
Körmöczi János és a kortárs eszmei áramlatok - tudományos konferencia

Körmöczi János unitárius püspök szellemi öröksége jószerivel ismeretlen a Kárpát-medencében. Az eruditus filozófus, műfordító, fizikus és egyházi ember 250 éve született Kissároson. Hajós József kiváló tanulmányai az 1970-es években felhívták a figyelmet ...

Magyar Unitárius Egyház
Külhoni magyar egyházi szervezetek - 2013. szeptember 9., hétfő 13:31
Harangszó - a királyhágómelléki reformátusok lapjának szeptemberi második számáb...

„Szolgálatunk csak akkor lehet igazi segítség kisebb vagy nagyobb körben, ha az Igébe gyökerezik, és onnan táplálkozik” – írja a két nővér, Mártha és Mária bibliai története kapcsán szuggesztív erejű cikkében Eszenyeiné Széles Mária, a lap címoldalán. <...

Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Külhoni magyar egyházi szervezetek - 2013. szeptember 8., vasárnap 17:06
Egy éve hunyt el Th.Mgr.Dolinszky Árpád, az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keres...

Szabadkán 2013. szeptember 8-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében emlékezünk meg ThMgr. Dolinszky Árpádról, (1949 - 2012) az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház püspökéről, akit az élet és halál Ura egy évvel ezelőtt s...

Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház
Külhoni magyar egyházi szervezetek - 2013. szeptember 5., csütörtök 11:20
Amerikai vendégek a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnél

Kétnapos látogatást tett a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben a Lehigh Presbiteriánus Egyház nemzetközi missziói testületének küldöttsége, Sue Pizor és Lois Randolph lelkipásztorok, valamint Cheryl Funk tanár és Robert Yoder orvos személyébe...

Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Külhoni magyar egyházi szervezetek - 2013. augusztus 30., péntek 14:51
5  6  7  8  9  10  11  12  13